Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Nr: 576/21

Inspektor Ochrony Danych

Elżbieta Szewciów

e-mail: iod@rzeszow.sr.gov.pl

Sąd  Rejonowy w Rzeszowie

ul. Gen. Józefa Kustronia 4

35-303 Rzeszów

 

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się za pośrednictwem e-mail z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących im w związku z tym praw.

Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz Dyrektor Sądu Rzeszowie w Rzeszowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125) w zw. z art. 175 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).